Nurmea je aj na Wolte. Objednať si môžete denne od 08:00 - 21:00 h